Verwerkers overeenkomst Mollie betaal service

 Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met Merchant niet onder de AVG valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van een Merchant en een Merchant niet in opdracht van Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie opgenomen onder punt 9 van hun Privacyverklaring Een verwerkersovereenkomst tussen Mollie en Banketbakkerij Jullens is dan ook niet van toepassing.